Sušické sirkařství

S výrobou začali manželé scheinostovi ve vyhořelém domě uprostřed náměstí za radnicí. První sirky prodávali příležitostně na trzích a poutích. Záhy však byla poptávka tak velká, že bylo nutné výrobu rozšířit. V primitivních podmínkách byly zaměstnány celé rodiny i s dětmi. Počátkem 40. let navázal Scheinost spolupráci s místním židovským obchodníkem Bernardem Fürthem. Netrvá dlouho a Fürth celou výrobu kupuje, Sheinost se stává ředitelem výroby. Jeho technický důvtip a Fürthuv obchodní duch se slučují, aby slavily úspěchy významu už zdaleka nejen regionální. Roku 1844 vznikají objekty, zpočátku manufakturní výroba se stává výrobou průmyslovou. Nastupují první složitější stroje. Výroba se úspěšně rozvíjí, obchodní úspěchy jsou ještě pronikavější. Fürth získává kromě některých trhů evropských také trhy v zámoří a v Orientu. Tovární objekty se dále rozrůstají. Fürth, přestože není jako židovský obchodník v oblibě, získává podporu úřadů, neboť jeho továrna poskytuje obživu lidem ze širokého okolí. Nové rozšíření výroby znamená období nové konjuktury - dokladem úspěchů jsou diplomy a čestná uznání sušickým zápalkám.